پول یارانه ها چگونه تأمین می شود؟

به گزارش اجاره، تأخیر در واریز یارانه آبان ماه ظاهراً به علت عدم انجام تأمین مالی بموقع سازمان هدفمندی توسط شرکت ملی گاز بود چونکه که پتروشیمی ها بدهی خویش را به این شرکت نپرداخته بودند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، ۲۰ آبان بعد از واریز نشدن یارانه بعضی از افراد شبهاتی نظیر عدم تأمین مالی سازمان هدفمندی یارانه ها مطرح شد؛ ظاهراً برپایه قانون بودجه بخشی از پول یارانه ها از راه شرکت ملی گاز تأمین می شود و عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز مشکلاتی را برای سازمان هدفمندی یارانه ها بوجود آورده است.
بدهی شرکتهای پتروشیمی بابت نرخ خوراک به شرکت ملی گاز سبب شده بود تا حساب بعضی از مجتمع های پتروشیمی مسدود شود که دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی این مورد را تأیید کرد.
همان موقع احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که آیا شرکتهای پتروشیمی مبلغ بدهی خویش را به شرکت ملی گاز پرداخت کرده اند یا خیر و مبحث مسدود شدن حساب پتروشیمی ها چیست، اظهار داشت: علت مسدود شدن حساب پتروشیمی ها بدهی آنها به شرکت ملی گاز بود. من فکر می کنم دولت برای پرداخت مطالباتش به گندم کاران با مشکل روبرو شده بود بنابراین به شرکتهای پتروشیمی فشار می آورد و این در شرایطی است که مجموعه پتروشیمی از دولت در قسمت های دیگر طلب دارد.
وی افزود: دولت اصلاً به بدهی اش به شرکتهای پتروشیمی نگاه نکرد و فقط دنبال گرفتن طلبش از شرکتهای پتروشیمی بود بنابراین حساب های بعضی از شرکتهای پتروشیمی را مسدود کرد. که البته این مشکل برطرف شده است.
ابهری تصریح کرد: بعنوان مثال مجتمع دماوند گاز را دریافت می کرد و در اختیار سایر پتروشیمی ها قرار می داد اما این مجتمع بعنوان بدهکار اصلی شناخته شد که خوشبختانه حالا مشکل دماوند حل شده است.
به دنبال این مورد و برطرف شدن، آن این احتمال داده شد که دیگر بدهی درخلال پتروشیمی ها و وزارت نفت وجود نداشته باشد اما روز گذشته احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سؤال که آیا پتروشیمی ها بدهی ۸۰ همتی به وزارت نفت دارند، اظهار داشت: ما هیچ زمان ۸۰ همت بدهکار نبوده ایم و این مورد ادعایی از جانب وزارت نفت می باشد، چونکه از یک سو ۵۰ همت بابت اوره مطالبه داریم و از طرفی مالیات بر ارزش افزوده طلبکار هستیم.
مهدوی ابهری در پاسخ به این سؤال که بدون در نظر گرفتن مطالبات مقدار بدهی پتروشیمی ها به وزارت نفت چقدر است، تصریح کرد: بدون در نظر گرفتن مطالبه ۵۰ همتی هم هیچ زمان بدهی ما به ۸۰ همت نرسیده است و هر چه هست به صورت جاری و امکان دارد به ۲۰ همت برسد، اما درحال چرخش است.
این صحبت های مهدوی ابهری نشان داده است هنوز این بدهی وجود دارد ازاین رو سوالی که مطرح می شود اینجا است که مبلغ یارانه ماهانه توسط سازمان هدفمندی یارانه ها چگونه تأمین می شود؟
چندی پیش علی عسکری رئیس سازمان سازمان هدفمند کردن یارانه ها چندی قبل اظهار نمود: در سازمان هدفمندی یارانه ها از آغاز سال جاری تابحال ۷۱ درصد منابع و حدود ۱۰۲ درصد مصارف را داشته ایم و این یعنی ۳۰ درصد انحراف یعنی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناترازی در منابع و مصارف وجود دارد؛ ازاین رو ناترازی در اقتصاد یکی از ریشه های اصلی مصائب و مشکلات اقتصادی می باشد.
اکنون به نظر می آید با بدهی ۲۰ همتی پتروشیمی ها به وزارت نفت، وزارت نفت هم نتواند به صورت کامل مطالبه سازمان هدفمندی یارانه ها را پرداخت کند و این سازمان مجبور است برای تأمین منابع لازم به سمت استقراض پیش می رود.