معافیت مالیاتی برای خانواده های پر جمعیت

به گزارش اجاره، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، معافیت مالیاتی متناسب با تعداد اعضای خانواده افزایش خواهد یافت.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهدی موحدی بک نظر در گفت وگوی تلویزیونی اظهار نمود: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد که حدود یک ماه قبل به مجلس فرستاده شد، نکات مختلفی لحاظ شده است که یکی از آنها ساماندهی به معافیت ها است. به عبارتی معافیت هایی که به صورت پراکنده در نظام مالیاتی ما وجود دارد، قرار بر اینست همه یا بخش زیاد این معافیت ها جمع شود و در چارچوب معافیتی که به خانواده داده می شود، در اختیار خانواده ها قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در این میان اگر فردی دارای فرزند و خانوار بیشتری باشد از معافیت بیشتر مالیاتی برخوردار خواهد بود و اگر کسی افراد تحت تکفل، شامل پدر یا مادر دارد طبیعتاً هزینه ها افزوده می شود که این افزایش هزینه ها باید اثر خودش را در افزایش معافیت ها داشته باشد و به شکلی به رفاه و افزایش خدمات اجتماعی که به خانواده ها کمک می نماید و می تواند اثر مثبتی داشته باشد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: برخورداری از معافیت های پایه و مازاد مالیاتی مشروط به شروط مختلفی است که یکی از آنها در حوزه خانواده است و اگر خانواده تعداد فرزندان بیشتری داشته باشد، مشمول معافیت های بیشتری می شود.
موحدی در توضیح خصوصیت های مالیات بر مجموع درآمد اظهار داشت: این پایه مالیاتی در جهت اهداف کلان و راهبردی سازمان امور مالیاتی و نظام مالیاتی کشور طراحی شده است و همه اتفاقاتی که در حوزه مالیاتی رقم می خورد شامل اجرا و پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پس از آن مالیات بر عایدی سرمایه، خروجی خودش را در یک نظام مالیاتی جدید که نظام مبتنی بر مالیات ستانی از جمع درآمد اشخاص است، نشان دهد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: مالیات بر مجموع درآمد، مالیاتی است که مجموع درآمدهای فرد را از مجاری مختلف درآمدی مورد محاسبه قرار می دهد و هزینه های قابل قبول را کسر می کند و آن چه که در نهایت باقی می ماند، مشمول مالیات می شود.
وی تصریح کرد: اگر آن چه از کسر هزینه ها از درآمد باقی می ماند عدد پایین تر از اعداد تعیین شده باشد اصلاً فرد مشمول مالیات نشده و حتی مشخص کننده اینست که فرد باید مورد حمایت های دولت و یارانه ها هم قرار بگیرد و اگر از یک حدی بیشتر بود، مشمول مالیات خواهد بود.
موحدی در رابطه با ارتباط مالیات بر مجموع درآمد و مباحث رفاهی خانواده همچون قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: زمانیکه مالیات بر جمع درآمد را ایجاد می نماییم اولاً یکی از اصول مهم مالیات ستانی تجلی پیدا می کند و ظهور و بروز خودش را بیشتر از قبل نشان داده است و آن هم رعایت عدالت مالیاتی است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: رعایت عدالت مالیاتی به این مفهوم است که با افرادی که درآمد و توان پرداخت کمتر دارند، مالیات کمتری گرفته شود و آنها که درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری بپردازند.