صدور مجوز در سازمان دامپزشکی با چالش مواجه می باشد

به گزارش اجاره، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار اظهار داشت: تداخل حرایم بهداشتی همچون دلیلهای عدم صدور مجوز از طرف سازمان دامپزشکی است در صورتیکه در جهان چنین پارامتری برای صدور مجوز فعالیت ها وجود ندارد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه کشاورزی اظهار داشت: طبق ماده ۷ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید توسعه کسب وکار تسهیل شود که یکی از مصادیق آن صدور الکترونیکی مجوز است.
وی با اعلان اینکه قانون گذار به تسهیل صدور مجوز الکترونیکی تاکید کرده است، اظهار داشت: یکی از بخشهایی که در عرصه کشاورزی برای صدور مجوز گرفتار چالش است به سازمان دامپزشکی مرتبط می شود؛ تداخل حرایم بهداشتی همچون دلیلهای عدم صدور مجوز از طرف سازمان دامپزشکی است در صورتیکه در جهان چنین پارامتری برای صدور مجوز فعالیت ها وجود ندارد.
حاجی جعفری با تأکید بر این که وزارت جهاد کشاورزی باید شرایط کاربرگ را رعایت کند، اظهار داشت: تلاش داریم صدور الکترونیکی مجوز و تبدیل آن به شناسه بدون استفاده از ابزارهای نظارتی و حاکمیتی صورت گیرد.
معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار اظهار داشت: با هوشمند شدن خدمات دولت، معیار شناسایی هر کاسب یا تولیدکننده کالا و خدمات، بدون مجوز الکترونیک یا شناسه یکتا، گرفتار مشکل خواهد شد.