۳۵۸ ملک دولتی مازاد

به گزارش اجاره، در بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت ۳۵۸ ملک دولتی مازاد اعلام گردید که بیشترین ملک مازاد در ارتباط با وزارت نیرو با ۲۹۴ فقره آپارتمان در استان خوزستان است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت با حضور اعضای این کمیته در محل سالن تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.
در این جلسه مالک رحمتی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط حضور داشتند.
اعضای این جلسه با مازاد بودن ۲ فقره ملک با بهره برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی و سه قطعه زمین با بهره برداری شرکت گاز واقع در استان مرکزی موافقت کردند.
در ادامه تعداد ۴ فقره ملک با بهره برداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در استانهای زنجان، مازندران و تعداد ۲ فقره ملک با بهره برداری وزارت دادگستری در استان زنجان توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت و مازاد اعلام گردید.
در بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی، ۱۵ فقره ملک (مدرسه) با بهره برداری وزارت آموزش و پرورش در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمان بررسی و مازاد اعلام گردید.
همچنین تعداد ۹ فقره ملک با بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲۹۴ فقره آپارتمان با بهره برداری وزارت نیرو در استان خوزستان و ۲۷ فقره ملک با بهره برداری وزارت بهداشت در استان فارس بررسی و بعنوان املاک مازاد ارائه شد.
اعضای این کمیته تخصصی یک فقره ملک با بهره برداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان فارس و یک قطعه زمین با بهره برداری وزارت اقتصاد در استان مرکزی را مازاد تشخیص دادند.