افزایش مالیات بر ارزش افزوده وارد کردن فشار مضاعف به مردم است

به گزارش اجاره، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تجاری تهران به بیان توضیحاتی درباره ی عواقب تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و اظهار داشت: این افزایش منجر به افزایش درآمدهای دولت نخواهد شد.

عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تجاری تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره ی عواقب افزایش مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برمبنای منحنی لافر تا حدی منتج به این می شود که درآمد دولت افزایش پیدا کند.
وی افزود: ولی وقتی میزان گرفتن مالیات ها از حدی بگذرد نه فقط درآمد دولت افزایش پیدا نمی کند بلکه کاهش هم پیدا می کند. در این شرایط اقتصادی درست است که برخی از کالاهای اساسی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند و باید این مسائل در افزایش مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود.
آرگون در ادامه بیان کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی اقتصادی موجود در کشور افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک فشار مضاعف به مردم است، مردم هم اکنون هم در تامین هزینه های زندگی خود گرفتار مشکل هستند وقتی این افزایش هم صورت گیرد بطور قطع شاهد تورم خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تجاری تهران با اعلان اینکه این مساله در مجلس تصویب شده است اضافه کرد: دولت منابع حاصل از این افزایش را برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است، ولی این شیوه برداشتن منابع لازم از جیب مردم برای گذاشتن در جیب بخش دیگر از مردم است.
آرگون با اعلان اینکه در این شرایط اقتصادی یک درصد هم رقم قابل توجهی است و شرایط را برای مردم مشکل تر می کند توضیح داد: باید از این اقدام جلوگیری شود و یا به تعویق انداخته شود برای اینکه در وضعیت موجود مردم عادی توان تامین هزینه های خودرا نخواهند داشت.
وی در ادامه با اعلان اینکه با این افزایش مالیات ستانی از مصرف مردم، سفره مردم کوچک و کوچک تر خواهد شد اظهار داشت: این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی تأثیر تورمی خواهد گذاشت و این افزایش در کنار تورم موجود و حاکم در جامعه شرایط را برای مردم مخصوصاً مردم ضعیف و محروم سخت و مشکل تر خواهدنمود.