کاهش ۴ و شش دهم درصدی تورم روستایی

به گزارش اجاره، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: با اقداماتی که در سال مهار تورم و رشد تولید در دولت انجام شده تورم روستایی ۴.۶ درصد کم شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: با اقداماتی که در سال مهار تورم و رشد تولید در دولت انجام شده تورم روستایی ۴.۶ درصد کم شده است.
وی اضافه کرد: آمار میزان مشارکت اقتصادی در روستاها افزایش و بیکاری جوانان در روستاها کاهشی شده است.
مدنی تصریح کرد: حدود ۲۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط جمعیت حدود ۲۰ میلیون نفری روستاهای کشور تحقق پیدا می کند.

منبع: