تصویب کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام

اجاره: اجاره: کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام در کمیسیون اقتصادی دولت و هیات دولت تصویب گردید.

به گزارش اجاره به نقل از بازار سرمایه، ولی اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بعد از ابلاغ مصوبه مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام و افزایش چند برابری نرخ عوارض و در نتیجه تأثیر کاهنده آن بر سودآوری شرکت ها، این سازمان مبادرت به پیگیری از مراجع ذیصلاح در خصوص بازبینی در مصوبه یاد شده کرد.
وی اضافه کرد: متعاقب پیگیری های انجام شده، اخیراً کمیسیون اقتصادی دولت و هیأت دولت مبادرت به بازبینی در نرخ عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام و کاهش آن کرده است.
به گفته جعفری، طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چنانچه کاهش نرخ عوارض صادراتی بر عملکرد ناشران اوراق بهادار تأثیر با اهمیت داشته باشد، ناشر باید موضوع را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند.

منبع: