چرا تکمیل اظهارنامه مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟

به گزارش اجاره، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ما حالا در صدد تنظیم لایحه ای در عرصه مالیات بر مجموع درآمد و اصلاح قانون مالیاتی هستیم که تا سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، اشکان هراتی، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی درباب اصلاح قانون مالیاتی در برنامه ای تلویزیونی اظهار داشت: ما حالا در صدد تنظیم لایحه ای در عرصه مالیات بر مجموع درآمد و اصلاح قانون مالیاتی هستیم که تا سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد. هدف از این اصلاح پشتیبانی از تولیدی ها و مودیان با درآمد متوسط و رو به پایین است.
وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی، نقشه راهی را در خصوص تغییر رویکرد و الگوهای تعاملی سازمان با مودیان ترسیم کرده است. این نقشه راه منطبق با ماموریت سازمان امور مالیاتی، یعنی وصول عادلانه درآمدهای مالیاتی با هوشمندسازی فرایندهای مربوط به آن ترسیم می شود.
معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برای دریافت مالیات بصورت عادلانه و منطبق با درآمد، به بستر اجرائی جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی نیاز است. این بستر مولفه هایی به ویژه دارد. در این نظام اهداف کلانی مانند تطابق مالیات با درآمد دنبال می شود. در همین راستا افرادی که درآمد متوسطی دارند، بار مالیاتی کمتری نیز خواهند داشت و از آنها حمایت می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: بستر اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی ما، همان صورتحساب های الکترونیکی است که در سامانه مودیان صورت می گیرد. در این سامانه، مودیان بابت فروش کالا و خدمات خود صورتحساب الکترونیکی صادر کرده و اطلاعات لازم را در قالب تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهند. از این پس مالیات مودی برمبنای اطلاعات ارسال شده از جانب وی به سازمان محاسبه می گردد. در حقیقت رویکرد این سامانه برمبنای موجودیت صادق و قابل اعتماد مودیان تعریف شده است.
هراتی اظهار داشت: در نظام مالیاتی جدید، مالیات ها مبتنی بر نظر و تشخیص فنی فردی محاسبه نمی گردد. تمام محاسبات برمبنای اطلاعات سیستمی صورت می گیرد که در بستر سازمان برمبنای اطلاعات ارسالی خود مودی ثبت شده اند. این رویکرد موجب کاهش خطای محاسبه می شود. با اینحال باید در نظر داشته باشیم که درنوردیدن مرحله گذار برای دستیابی به شرایط ایده آل در نظام مالیاتی لازم است.
وی در ادامه اظهار داشت: در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بندی داریم که برمبنای آن خریداران می بایست نسبت به صدور و دریافت صورتحساب الکترونیکی از سمت مودی اقدام نمایند و از مودیانی که صورتحساب صادر نمی کنند، خرید نکنند. با اینحال در برخورد با شرایطی که صورتحساب صادر نشد، از خریداران انتظار می رود که این مساله را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.
هراتی در مورد اهمیت اظهارنامه مالیاتی اظهار داشت: یکی از مصادیق تمکین مالیاتی، بحث اظهارنامه های مالیاتی است. یعنی مودی با تکمیل اظهارنامه و گزارش درآمدهای خود قصد بر تمکین مالیات دارد. این یعنی مودی مرتکب فرار مالیاتی نشده و در عرصه عملکرد از معافیت ماده ۱۰۱ برخوردارست. یعنی برای او معافیت هایی در نظر گرفته می شود.

منبع: