گلستان در قعر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا

به گزارش اجاره، تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز سوم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل گشته است به ۴۱۳ هزار و ۷۹۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۳۸۹ هزار و ۲۰۹ مجوز تبدیل گشته به شناسه یکتا است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بررسی آمار تبدیل مجوزهای صنفی کاغذی به شناسه یکتا در استان ها نشان داده است که پایین ترین میزان تبدیل مجوزهای صنفی کاغذی به شناسه یکتا در استان گلستان انجام شده است و این استان همچنان در قعر جدول رتبه بندی تبدیل قرار دارد.
در استان گلستان ۷۴ هزار و ۴۰۵ مجوز صنفی معتبر وجود دارد که از این تعداد فقط ۴ هزار و ۶۷۴ مجوز معادل ۶.۳ درصد از کل مجوزهای صنفی معتبر استان به شناسه یکتا تبدیل گشته است.

استان های بوشهر، ایلام و مرکزی، سمنان و کرمان هم به ترتیب با تبدیل ۷.۲ درصد، ۸ درصد و ۸.۲ درصد، ۸.۴ درصد و ۸.۷ درصد از کل مجوزهای صنفی معتبر در استان پایین ترین میزان تبدیل را انجام داده اند.
تا روز مورد گزارش استانهای لرستان، گیلان، همدان و خراسان جنوبی به ترتیب با تبدیل ۳۱.۹ درصد، ۲۴.۵ درصد، ۱۹.۱ درصد و ۱۸.۹ درصد از کل مجوزهای معتبر صنفی همچنان در بالای جدول رتبه بندی استان ها در تبدیل مجوزهای صنفی کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.
لازم به ذکر است؛ از ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی دهند.آن دسته از فعالان اقتصادی که هنوز شناسه یکتا ندارند یعنی نام شأن در qr.mojavez.ir نیست می توانند با گوشی همراه خود و ورود فقط ۳ کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، مجانی و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت نمایند.

منبع: