اجاره

برگزاری کلینیک مدیریت صادرات دانش بنیان در حوزه صنعت ساختمان با حضور تجار گامبیایی

به گزارش اجاره صندوق نوآوری و شکوفایی، بیستمین «یکشنبه های صادراتی» را با مبحث پذیرش هیات تجاری و فناوری در حوزه صنعت ساختمان از کشور گامبیا در چارچوب کلینیک مدیریت […]