اجاره

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد حمایت ۹۰درصدی از حضور دانش بنیان ها در نمایشگاه تجهیزات پزشکی ترکیه

به گزارش اجاره مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور ۱۴ شرکت دانش بنیان در نمایشگاه تجهیزات پزشکی ترکیه با حمایت ۹۰ درصدی این صندوق اطلاع داد.به گزارش اجاره […]

اجاره

ایرادات قانون جهش تولید از نظر بخش خصوصی – بخش دوم، انتقادات نسبت به تشکیل سازمان توسعه سرمایه گذاری دانشگاهی

اجاره: فعالان بخش خصوصی دانش بنیان براین باورند که سهم شرکت های فناور در تولید ناخالص داخلی پایین است و دراین زمینه مشارکت بیشتر شرکت های بزرگتر و کنسرسیومی کردن […]