اجاره

کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛ منفعت ۶۰ درصدی سوداگران از تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش اجاره کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه ۹۵ درصد مردم از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود، اظهار داشت: تعدیل تورمی این مالیات منفعت ۶۰ درصدی برای سوداگران […]