اجاره

با حضور رئیس صندوق نوآوری صورت گرفت افتتاح صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان غربی

اجاره: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان غربی با حضور رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی راه اندازی شد.به گزارش اجاره به […]