اجاره

در حاشیه جلسه هیات دولت؛ خاندوزی: دولت فرآیندهای اهلیت خریداران در اصل ۴۴ را مصوب کرد

به گزارش اجاره، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه چهارشنبه دولت با اشاره به اینکه دولت فرآیندهای اهلیت خریداران در اصل ۴۴ را مصوب کرد، اظهار داشت: درآمدهای […]