اجاره

بهره بردار معدن سکوره شرقی و غربی شهرستان چگنی: هیچ گونه انفجاری برای استخراج در این معدن صورت نگرفته است

لرستان بهره بردار معدن سکوره شرقی و غربی شهرستان چگنی اظهار داشت: هیچ گونه انفجاری برای استخراج در این معدن صورت نگرفته است.نصیر بهرامی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: […]