اجاره

در جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی؛ یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری خارجی تصویب گردید

اجاره: ۶۵ طرح سرمایه گذاری خارجی معادل مبلغ یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار در دویست و چهل و هشتمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب گردید. به گزارش اجاره […]