اجاره

شورای هماهنگی اقتصادی تصویب کرد؛ مالیات بر ارزش افزوده واردات گندم برنج، قند و شکر یک درصد

برمبنای ابلاغ گمرک ایران به گمرکات اجرائی، مالیات بر ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر و گوشت قرمز معادل یک درصد اعلام گردید. […]