اجاره

مجموع واکسن های وارداتی از ۱۳۲ میلیون دوز گذشت؛ ۶ میلیون دوز واکسن چینی بامدادان امروز وارد فرودگاه امام شد

اجاره: محموله ۶ میلیون دوزی سینوفارم بامدادان امروز وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و بدین سان مجموع واکسن های وارداتی کشور از ۱۳۲ میلیون دوز گذشت. به گزارش اجاره […]