معاون سازمان برنامه و بودجه: برنامه توقف بهره برداری از جنگل ها جراحی اقتصادی شمال کشور است

به گزارش اجاره معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: اجرای برنامه توقف بهره برداری چوبی از جنگل های شمال نوعی جراحی اقتصادی می باشد

به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، حمیدرضا عدل با اشاره به اینکه اجرای برنامه توقف بهره برداری چوبی از جنگل های شمال نوعی جراحی اقتصادی می باشد، تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران از همان برنامه اول که در سال ۱۳۶۷ تدوین شده و در سال ۱۳۶۸ به اجرا در آمد، برنامه ریزی شده بود که سالی دو میلیون و ۵ هزار متر مکعب از جنگل های شمال برداشت شود، در صورتیکه مساحت کل جنگل های تحت پوشش اجرای طرح های جنگل داری کمتر از ۵۰۰ هزار هکتار بود، اما در عمل این میزان اهداف محقق نشد.
معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: در جهت اجرایی سازی ایده توقف بهره برداری، در سال ۱۳۹۲ مصوبه دولت تحت عنوان «برنامه بهینه سازی، پایش و حفظ جنگل های کشور» در ۱۰ ماده عنوان شد. در این برنامه قید شد که بهره برداری از جنگل ها باید ب راساس ظرفیت های قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در قالب مدیریت پایدار جنگل ها صورت گیرد.
به گفته عدل، بر طبق این مصوبه بهره برداری از جنگل ها مجاز بود و وزارت جهاد کشاورزی باید جنگل ها را پایش می کرد و دستگاه های دیگر همچون وزارت نفت را هم مکلف کرد تا برای کاهش فشار روستانشینان حاشیه جنگل، سوخت جایگزین فسیلی (گاز و نفت) را فراهم آورد.
وی همینطور خاطرنشان کرد: این مصوبه، بهره برداری را تا حدودی محدود کرد و تنها چوب های خشکیده، آفت زده، شکسته افتاده و در عملیات پرورشی باید جمع آوری و برداشت می ‎شد و نباید از درختان سالم بهره برداری صورت می گرفت، بر همین مبنا ایرادات زیادی از جانب مجامع علمی و اجرایی عنوان شد.
عدل با اشاره به اینکه اجرای طرح تنفس جنگل مجدد از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: برخی واحدها الان برای تأمین مواد اولیه دارای مشکل هستند که باید در یک برنامه کوتاه و همینطور دراز مدت حل شود. پیش تر هم مقرر شد که برخی مذاکرات در سطح ملی با وزارتخانه های وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت هم برای رفع موانع واردات مواد اولیه و هم گسترش و افزایش سطوح تحت پوشش زراعت چوب با تسهیلات و واگذاری اراضی مستعد برای این طرح بخصوص برای صاحبان صنایعی که متضرر شده اند، صورت گیرد تا گام های موثرتری برای اجرای طرح توقف بهره برداری چوبی جنگل برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم، طرح جایگزین هم برای این مورد پیشبینی شده است، خاطرنشان کرد: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور پیش نویس این طرح را در دست تهیه دارد که نیازمند بررسی همه جانبه است و بنابراین سازمان برنامه و بودجه کشور هم آماده است این طرح را برای در بین گذاشتن با استان ها و متخصصان برای تخصیص امکانات بیشتر در طرح جایگزین از سازمان مذکور خواهان شده است.