رئیس کل بانک مرکزی؛ تلاش ایران برای افزایش درآمدهای ارزی نفت، صادرات در حال گسترش است

به گزارش اجاره رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تلاش ها برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در حال گسترش است، اظهار داشت: نشانه های حرکت به سمت ثبات پدیدار شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام اصرار کرد که امید به بهبود شرایط با عنایت به عزمی که در تولیدکنندگان و اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در کوشش برای رونق تولید ملی می رسد، به شدت نسبت به ۶ ماه پیش فزونی یافته است. همتی بامدادان یکشنبه در این یادداشت خود اضافه کرد: در دو تا سه ماه گذشته در پست های اینستاگرامی و مصاحبه هایی که با رسانه ها داشتم، از ثبات نسبی حاکم در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها یاد کرده و از کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بعنوان نشانه های حرکت به سمت ثبات یاد کردم. در این زمینه چند نکته را باید توضیح دهم: ۱. ثبات بازار اساسا به معنای توقف یا کاهش قیمت ها و رفع فشار اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و پائین جامعه نیست و صرفا شکست فشار حداکثری آمریکا در نیل به اهدافش را نشان می دهد، پس پشتیبانی از اقشار با درآمد ثابت و پایین بایستی با جدیت پیگیری شود.۲. در کنار برنامه ریزی های دولت، امید به بهبود شرایط با عنایت به عزمی که در تولیدکنندگان و نیز اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در کوشش برای رونق تولید ملی می رسد به شدت نسبت به ۶ ماه پیش فزونی یافته است.۳. تلاش ها برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و مهمتر از همه صادرات غیرنفتی به روش های مختلف در حال گسترش است.۴. تلاش کشورهای همراه با تحریم برای فاصله گرفتن از اشتباه خود و از همه مهمتر ارائه بعضی از پیشنهادها برای کسب رضایت ایران جهت پذیرش مذاکره، سیگنال های مهمی از پیروزی مردم ایران در صحنه مقاومت اقتصادی و نیز قدرت نمایی اش در منطقه است.

منبع: