گزارش اجاره ترخیص ۱۰۴۸ خودرو بدون کسب اجازه از دولت؟

به گزارش اجاره باآنکه مطابق با دستور وزیر صمت، ترخیص ۱۰۴۸ خودروی دپو شده در گمرکات از امروز صادر شد اما به نظر می آید باید هیات دولت در اینباره تصمیم نهایی را دریافت می کرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، حدود دو سال پیش حدود ۱۳ هزار خودرو به دلایلی همچون تخلف در ثبت سفارش و تغییر شرایط ارزی در گمرکات و بنادر کشور دپو شد. بعد از گذشت چند ماه از پشت در ماندن این تعداد خودرو، دولت دی ماه سال قبل با صدور بخشنامه ای مهلت ۴ ماهه ای برای ترخیص خودرو ها (تا اردیبهشت ماه ۹۸) تعیین کرد. بعد از گذشت این تاریخ و با عنایت به باقی ماندن تعدادی دیگر، دولت زمان بخشنامه مذکور را دو ماه دیگر یعنی تا ۱۶ تیر ماه تمدید کرد و در این مدت در مجموع ۷۵۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شد. در این میان، صاحبان ۱۰۴۸ دستگاه خودروی سواری، باوجود اینکه در بستر سامانه جامع گمرک برای این خودرو ها پروانه الکترونیکی صادر شد نتوانستند این خودرو ها را از گمرک خارج کنند و این خودرو ها همچنان در گمرک متوقف هستند. طی ۴ ماه گذشته گمرک با عرضه پیشنهاداتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون ملاک عمل بودن لفظ «صدور پروانه گمرکی» به جای لفظ «ترخیص» و تمدید مجدد مصوبه دولت خواهان تعیین تکلیف خودرو های مانده در گمرک – که مشکلی از نظر قوانین و مقررات مربوطه ندارند اما اجازه خروج پیدا نکرده اند- شد. در همین راستا روز گذشته طی جلسه ای با حضور متولیان از گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد خودرو های باقی مانده ترخیص شوند که مطابق با بیان معاون فنی گمرک ایران به دنبال دستور وزیر صمت برای ترخیص خودرو های دارای پروانه، صاحبان آنها می توانند از امروز (۱۳ آبان) برای تحویل خودرو های خود اقدام نمایند. اتخاذ این تصمیم در حالیست که باید ابتدا این مورد در هیئت دولت مطرح می شد و بعد از اجازه دولت، ترخیص خودرو ها کلید می خورد؛ اما به ظاهر این تصمیم بدون دخالت دولت و صرفا با هماهنگی میان گمرک و وزارت صمت اتخاذ شده است.