مهر خبر می دهد؛ تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت

توافقات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت حکایت از تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت دارد و بانک مرکزی مکلف شده تا منشاء و میزان تأمین ارز اظهارنامه های صادراتی را بررسی نماید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، در جریان توافقات صورت گرفته میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بر این است که گمرک ایران اطلاعات اظهارنامه های ورود موقت و پروانه های صادرات از محل ورود موقت برای صادرکنندگان مشمول طی دوره زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ شهریورماه ۹۹ را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. همینطور وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این توافق مکلف شده تا در جهت عملیاتی کردن بند ۶-۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز صادراتی در سال ۹۹ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی ایفا نشده سال های ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان مصوب روز ۲۲ تیرماه ۹۹ کمیته ماده ۲ شورایعالی هماهنگی اقتصادی، اقدام لازم در خصوص ایجاد امکانات فنی لازم در سامانه جامع تجارت پیرامون ثبت آماری از محل ورود موقت توسط صادرکنندگان مجاز را صورت دهد. در عین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم مکلف است منشأ و میزان تأمین ارز صورت گرفته اظهارنامه های صادراتی از محل ورود موقت دریافتی از گمرک ایران را بررسی نموده و میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوطه را محاسبه و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید. به گزارش اجاره به نقل از مهر، همینطور مهلت برخورداری از کلیه تسهیلات و خدمات دستگاههای اجرایی تا آخر آذرماه هم برای صادرکنندگان مشمول این ماده تمدید شده است.

منبع: