مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ را ۷ و شش دهم درصد اعلام نمود

به گزارش اجاره مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در بهار سال جاری با احتساب نفت را ۷.۶ درصد و بدون نفت را ۴.۶ درصد اعلام نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بر مبنای آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به رقم یک هزار و ۷۷۷ میلیاردریال با نفت و یک هزار و ۵۰۹ میلیاردریال بدون احتساب نفت رسیده است، در صورتی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت یک هزار و ۶۵۲ میلیاردریال و بدون نفت یک هزار و ۴۴۲ میلیاردریال بوده که نشان از رشد ۷.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۰ دارد. تایج مذکور از آن حکایت می کند که در فصل بهار ۱۴۰۰ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد منفی ۴.۵_، گروه صنایع و معادن ۱۳.۸ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۹، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در چارچوب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر اساس طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده وخرده فروشی، فعالیتهای خدماتی در ارتباط با تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب و کار ودامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیتهای در ارتباط با سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است. لازم به ذکر است اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب های ملی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، از راه درگاه ملی آمار در قسمت داده ها و اطلاعات آماری / حساب های ملی / جداول آماری / زیر گروه حساب های ملی فصلی، قابل دسترسی می باشد. متن کامل گزارش را (اینجا) بخوانید.

منبع: