سخنگوی سازمان اموال تملیکی: پلاک خودروی بنز موجود در انبار اموال تملیکی بوشهر جعلی است

به گزارش اجاره سخنگوی سازمان اموال تملیکی در پی انتشار عکس یک دستگاه خودروی سواری پلاک شده توقیفی در یکی از انبارهای این سازمان توسط برخی خبرگزاری ها و شبهه به وجود آمده اظهار داشت: پلاک خودروی موجود جعلی است.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در پی انتشار عکس یک دستگاه خودروی سواری پلاک شده توقیفی بنز در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر توسط برخی خبرگزاری های کشور و شبهه ایجاد شده، «صاحب حجتی» سخنگو و قائم مقام این سازمان درباب علت نگهداری این نوع خودرو ها در انبارهای سازمان اموال تملیکی به بیان توضیحاتی پرداخت.

حجتی در این زمینه اظهار نمود: یکی از شیوه های استفاده از خودروهایی که بصورت قاچاق و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور می شوند، نصب پلاک جعلی یا پلاک های مربوط به سایر خودرو ها است.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی با اشاره به انتشار عکس مربوطه اضافه کرد: خودرویی هم که در عکس مشاهده می شود با پلاک جعلی تردد کرده و شماره پلاک نصب شده مربوط به خودروی مذکور نیست.

وی عنوان کرد: مشابه چنین خودروهایی که با پلاک جعلی تردد می کنند در انبارهای اموال تملیکی باز هم وجود دارد و خودرو های توقیف شده مذکور تا صدور رای قطعی از طرف مراجع رسیدگی کننده، بمنظور تعیین تکلیف در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می شوند.

منبع: