اجاره

رئیس دبیرخانه کنسرسیوم گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی: بروجرد ظرفیت تبدیل شدن به قطب گیاهان دارویی کشور را دارد

به گزارش اجاره لرستان رئیس دبیرخانه کنسرسیوم گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بروجرد ظرفیت تبدیل شدن به قطب گیاهان دارویی کشور را دارد.علی آریاپور در حاشیه جلسه کنسرسیوم […]