اجاره

انتقاد یک فعال اقتصادی از بی توجهی به صنایع کوچک هر اتفاقی می افتد، ابتدا برق شهرک های صنعتی را قطع می کنند!

اجاره: یک فعال اقتصادی می گوید با وجود قوانین گسترده و نهادهایی که شعار پشتیبانی از صنایع کوچک را می دهند، عملا این صنایع فراموش شده اند.مهدی بستانچی در گفت […]

اجاره

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور: قیمت خودرو بر مبنای نرخ تورم بخشی قطعات اصلی تعیین می شود

به گزارش اجاره بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: درباره قیمت گذاری خودرو، مصوباتی که پارسال وجود داشته، همچنان تسری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش […]