اجاره

رئیس هیئت مستشاری ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم خبرداد وضع مالیات برای خودرو های بالای یک میلیارد در بودجه ۱۴۰۱

خوزستان رییس هیئت مستشاری ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مالیات خودرو های گرانتر از یک میلیارد تومان اظهار داشت: مقرر شده […]