اجاره

مدیرسامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام کرد بازگشایی سامانه یکپارچه خودرو برای ۳ درصد از باقی ماندگان مرحله دوم در شهریور ماه

به گزارش اجاره، مدیرسامانه یکپارچه اختصاص خودرو، با اعلان اینکه طبق وعده داده شده، سایت سامانه یکپارچه برای سه درصد باقی مانده از مرحله دوم که با ظرفیت جذب نشده […]

اجاره

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ؛ تعیین تکلیف کالاهای تملیکی از دهه ۷۰ در دولت سیزدهم

به گزارش اجاره، اجتهادی اظهار داشت: با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در انبارهای اموال تملیکی و همراهی دستگاه اجرایی، کالاهای رسوب شده در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف […]