اجاره

جزئیاتی از دخل و خرج پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۳_۳۴ اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز جاده ها

به گزارش اجاره، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، صندوق تأمین خسارت های بدنی ۴ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا اوراق مالی اسلامی برای سرمایه گذاری در رفع نقاط حادثه […]