اجاره

مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی: ۱ و چهار دهم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شد

به گزارش اجاره، مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی اظهار داشت: از ۱.۵ میلیارد دلاری که باید برای پشتیبانی از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری هزینه می […]