اجاره

یک مقام مسئول اعلام کرد؛ جزییات بیشتر از برگزاری انتخابات مجامع شرکتهای سهام عدالت

مدیرعامل سمات اظهار داشت: سهامداران عدالت با توجه به این که مدیریت سهامشان در شرکت های سرمایه گذاری استانی انجام می شود، با مشارکت فعال در این انتخابات هیات مدیره […]