اجاره

رئیس سازمان زمین شناسی تاکید کرد ضرورت شناسایی ذخایر پنهان معدنی برای تامین مواد اولیه صنایع

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن اعلام به روزرسانی نقشه ها و داده های اکتشافی کشور، بر اهمیت حوزه اکتشاف در کاهش […]