اجاره

حسینی: افزایش کیفیت تولید داخل و واردات مقطعی دو راهکار برای کنترل قیمت خودرو است

به گزارش اجاره، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که راهکار اولیه برای پیشگیری از افزایش قیمت خودرو، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و واردات مقطعی خودرو در مقاطعی […]