اجاره

با حمایت صندوق نوآوری محقق شد اندازه گیری میزان دمای بدن افراد از فاصله ۲ تا ۷ متری با شکارچی تب

اجاره: یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک فناوری الکترونیک ارومیه دوربین های حرارتی تشخیص کرونا بمنظور استفاده در مراکز عمومی عرضه نموده که قادر می باشد دمای […]