اجاره

معاون سازمان اداری در گزارش اجاره: دولت حداقل سه درصد کوچک شد، سهم ۲۸ دستگاه اجرایی در کوچک سازی

به گزارش اجاره معاون سازمان اداری و استخدامی از کاهش ۳ درصدی اندازه دولت خبر دادو اظهار داشت: تابحال اهداف کمّی ۲۸ دستگاه اجرایی برای اصلاح نظام اداری در چارچوب […]