اجاره

یک مقام مسئول در گزارش اجاره: هیچ کارگری برای اعتراض به طلب حقوق نباید بازداشت شود

به گزارش اجاره مدیرکل پشتیبانی از پایداری مشاغل وزارت کار با تاکید بر اینکه هیچ کارگری به خاطر طلب کردن حقوق و تامین معیشت نباید بازداشت شود، اظهار داشت: علت تشدید […]