اجاره

همه آنچه باید از آفلاتوکسین بدانید با خیال راحت لبنیات بخورید!

اجاره: به دنبال اظهارات یک کارشناس در برنامه تلویزیونی درباره آلودگی شیرهای پاستوریزه به سم افلاتوکسین، دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران توضیحاتی دراین زمینه ارائه داد.به گزارش اجاره […]