اجاره

معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با مهر: تمرد دستگاههای اجرایی در مقررات زدایی به سازمان بازرسی گزارش شد

به گزارش اجاره معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی به سازمان بازرسی اعلام شده است، اظهار داشت: مشکل دستگاه های اجرایی بودجه نیست […]

اجاره

رئیس کل گمرک به مهر خبر داد؛ آخرین وضعیت خودروهای وارداتی دپوشده در گمرک، ۲۰۰ دستگاه ترخیص شد

اجاره: رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: در امتداد اجرای مصوبه دولت در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، تا هفته گذشته تعداد ۲۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شده […]