اجاره

گفت گوی تفصیلی با رئیس جدید سازمان ملی استاندارد از نشان استاندارد مشترک برای کشورهای اوراسیا تا رایزنی برای ارزیابی حجم بسته های اینترنتی

اجاره: رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین بسته تسهیل واردات مواد اولیه و پیشنهاد تشکیل نشان واحد استاندارد برای کشورهای اوراسیا آگاهی داد و ضمن ارائه توضیحاتی درباره تازه ترین […]