اجاره

رئیس انجمن صنعت پخش ایران با اشاره به ایجاد وزارت بازرگانی: همه بخش های نظام توزیع کالا باید در یک وزارتخانه متمرکز شود

اجاره: رییس انجمن صنعت پخش ایران با اعلان اینکه نظام توزیع متولیان گوناگون دارد، اما همه بخش های نظام توزیع باید در یک نهاد یا وزارتخانه متمرکز شود، نبود قانون […]

اجاره

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: کشور نیازمند پارک علم و فناوری در حوزه پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است

به گزارش اجاره، مرکزی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: کشور نیازمند ایجاد سه هزار پارک علم و فناوری در حوزه پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است.دکتر علی […]

اجاره

در نامه یک اندیشکده به معاون رئیس جمهور عنوان شد؛ ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور

اجاره: اندیشکده ایتان در نامه ای به رییس سازمان اداری و استخدامی ادغام سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی را غیرکارشناسی و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست.به گزارش […]