اجاره

فناوری های بومی که در کاهش شیوع و پیشگیری از کرونا موثرند دستگاهی که بدون محلول ضدعفونی می کند

اجاره: با شیوع و گسترش ویروس کرونا، شرکت های دانش بنیان داخلی نسبت به تولید و یا افزایش ظرفیت تولید محصولات دانش پایه در حوزه های تحقیقاتی، پیشگیری و کاهش […]