اجاره

نماینده اهواز با اشاره به تحقق نیافتن برنامه تولید برق: هزینه سوء مدیریت دولت ها را تولیدکنندگان و مردم می پردازند

به گزارش اجاره خوزستان نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه باید ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شد اما […]