اجاره

مدیرعامل اتحادیه دامداران: می خواهیم در ازای صادرات شیرخشک و دام زنده نهاده وارد نماییم

به گزارش اجاره مدیرعامل اتحادیه دامداران اظهار داشت: قصد این را داریم که با صادر کردن شیرخشک و حتی دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس، نهاده وارد کشور نماییم.به […]

اجاره

استاندار عنوان کرد: امکان برگزاری نمایشگاه های تخصصی در استان مرکزی به شرط رعایت کامل پروتکل ها

مرکزی استاندار مرکزی اظهار داشت: در صورت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی منعی برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی وجود ندارد.سید علی آقازاده بیستم دی ماه در جلسه ستاد مدیریت بیماری […]