اجاره

استاندار عنوان کرد: امکان برگزاری نمایشگاه های تخصصی در استان مرکزی به شرط رعایت کامل پروتکل ها

مرکزی استاندار مرکزی اظهار داشت: در صورت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی منعی برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی وجود ندارد.سید علی آقازاده بیستم دی ماه در جلسه ستاد مدیریت بیماری […]

اجاره

دیجی نلا

هم زمان با شروع این استارت آپ استقبال بی نظیری از طرف مصرف کننده ها که درگیر شپش در موی سر خود و یا فرزندان عزیز خود بودند انجام شد […]