اجاره

مدیرعامل اتحادیه دامداران: می خواهیم در ازای صادرات شیرخشک و دام زنده نهاده وارد نماییم

به گزارش اجاره مدیرعامل اتحادیه دامداران اظهار داشت: قصد این را داریم که با صادر کردن شیرخشک و حتی دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس، نهاده وارد کشور نماییم.به […]