اجاره

سخنگوی انجمن تایر در واکنش به برخی اظهارات درباره توزیع لاستیک آشفتگی بازار تایر ناشی از قصور تولیدکنندگان نیست

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر در واکنش به برخی آمارهای اعلامی توسط یکی از مسؤلان در خصوص اینکه تایرسازان از هفت میلیون حلقه تایر سنگین تولید شده، تنها حدود ۷۰۰ […]