از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی؛ دستورالعمل تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی ابلاغ گردید

اجاره: دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی، از جانب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید.به گزارش اجاره به نقل از […]