اجاره

دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه؛ پشتیبانی از صادرات به سوریه در اولویت سازمان توسعه تجارت نیست

دبیر اتاق تجاری مشترک ایران و سوریه اظهار داشت: پشتیبانی از صادرات به سوریه در اولویت سازمان توسعه تجارت نیست.به گزارش اجاره به نقل از مهر، اصغر میرزایی، دبیر اتاق […]