اجاره

جزییات کارنامه تجارت خارجی کشور در نیمسال اول سال جاری؛ تجارت خارجی کشور به حدود ۵۴ و شش دهم میلیارد دلار رسید

به گزارش اجاره، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اعلام نمود: تجارت خارجی کشور در نیمه اول سالجاری با ۴.۸۴ درصد رشد به حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار رسید. […]