اجاره

با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه انجام شد؛ جلسه کمیته مشترک اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق

اجاره: جلسه کمیته مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق با حضور مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و هیئت همراه و امید صباح دبیر […]

اجاره

مشاورنماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان اعلام کرد فعال بودن مرز میلک – نیمروز در ایام جمعه

به گزارش اجاره، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تصریح کرد: بازگشایی مرز میلک – نیمروز در ایام جمعه، کریدور ترانزیتی منطقه را فعال تر می کند […]